Andries Olivier

Andries Olivier

Andries Olivier is the author of the A Olivier range of Sciences schoolbooks published by Amaniyah Publishers.

This prolific writer has many years of teaching and writing experience, enabling him to create schoolbooks that are on target for the needs and demands of students and teachers alike.

A highly educated and experienced teacher, his skills enabled him to be involved in multiple facets of education.

From presenting winter and spring schools for die Department of Education, to teaching students at mines, he was also the Head of Department for HS Ben Vorster in Tzaneen and HS Bergsig as well as Deputy Head for HS Rustenburg. He was involved in the marking of National Senior Certificate examination papers and was asked by the SAOU to train teachers during the curriculum changes, a period of 6 years.

Well known among teachers and students, his books are preferred in many schools.


Vir meer as 25 jaar is Andries besig met die skryf van werkboeke en handleidings van die A Olivier Wetenskappe reeks boeke.

Hy is n hoogs gekwalifiseerde onderwyser met meer as een graad, waaronder die volgende:

  • B.Sc Graad met Fisika 3 en Chemie 3
  • HOD in Onderwys
  • BA Graad met Bybelse Argeologie en Opvoedkunde as hoofvakke
  • B.Ed Hons. in Onderwysbestuur

Onder andere was hy Departemenshoof van HS Ben Vorster Tzaneen en HS Bergsig Rustenburg, asook Adjunkhoof van HS Rustenburg. In die tydperk het leerlinge talle kere die hoogste graad 12 uitslae in Wetenskap (Ben Vorster en HS Rustenburg) behaal; 75% van leerders het onderskeidings behaal.

Hy het opleiding gedoen in Wetenskap vir N1, N2 en N3 studente asook Wetenskap graad 11 en 12 vir myne in Rustenburg. Buiten die opleiding werk, was hy n nasiener van matriek eksamenvraestelle en verskeie kere die hoof nasiener.

SAOU het hom genader om vir 6 jaar opleiding te doen met onderwysers tydens die Kurrikulum veranderinge en tussendeur het hy winter en lenteskole aangebied in Pietersburg en Potchefstroom vir die Onderwysdepartement asook vir die NWU Pukke.

Andries is welbekend vir sy boeke, baie skole regoor die land verkies dat studente sy boeke gebruik.

  • Sciences / Wetenskappe
  • 48